Orman Ağacı Tomruklarının İhracının Kayda Bağlanması

Yazıda, 22 Mart 2018 tarih ve 30368 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ’inde değişiklik yapıldığı, yapılan değişiklik ile “Orman Ağacı Tomrukları” (GTİP No: 4403) (19/9/1996 tarihli ve 22762 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’in ekinde yer alan ihracı Yasak Mallar Listesinde yer alan ağaçların tomrukları hariç olmak üzere) ürününün ihracının kayda bağlandığı ve sonrasında koordinatör olarak Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri’nin (OAİB) görevlendirilmesi sebebiyle yalnızca OAİB Genel Sekreterliği tarafından onay verilebildiği belirtildi.

Yazının devamında, söz konusu ihracat için yapılacak başvuruda yer alan taahhütnamenin revize edildiği ve başvuruların;

– Ülke-GTİP-Net kg-ürün adını içeren başvuru dilekçesi,
– Beyanname taslağı,
– İhracat faturası,
– Taahhütname (firma antetli kağıdına imzalı ve kaşeli olarak)

ile OAİB Genel Sekreterliğine yapılması gerektiği ifade edildi.

İlgili yazı için tıklayınız.