Avrupa Komisyonu Tır Sürücülerinden İstenebilecek Schengen Vize Evrakları Listesini Sadeleştirdi

Bahse konu değişikliğe istinaden Türkiye’de kısa süreli vize başvuru sahipleri tarafından sunulması gereken destekleyici dokümanların listesi, tüm başvuru sahipleri için geçerli genel şartlar ve TIR sürücüleri tarafından sunulacak dokümanlarda sadeleşme yapılmasını öngörüyor. Buna göre;
Tüm başvurular için geçerli olan geçim kaynaklarına ilişkin kanıt niteliğindeki “son üç aydaki hareketleri gösteren, düzenli gelir kaynağını kanıtlayan banka hesap dökümü, son üç aya ait maaş bordrosu gibi düzenli gelir belgesi veya ilgili ise, emeklilik belgesi” ile “Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği” ne ek olarak;

TIR Sürücülerinden kısa süreli Schengen vize başvurularında talep edilebilecek belgelerin listesi:

– İşveren garanti mektubu,

– Geçerli Schengen vizeleri (veren ülke ve geçerlilik bitiş tarihi) ile ilgili verileri içeren şirket sürücü listesi,

– Okunabilir QR kodu içeren SGK İşe Giriş Bildirgesi ve SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Belgeleri,

– Şirket kaydının ispatı: Ticaret Odasına Kayıt Belgesi,

– Ekleri ile (Taşıt Belgesi) birlikte geçerli C2 Yetki Belgesi veya C2 Yetki Belgeli bir firma ile sözleşme,

– Okunabilir QR kodlu Geçerli sürücü belgesi ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilen sürücü mesleki yeterlilik belgesi (SRC3),

– Son üç taşımaya ait evraklar: varış ülkesindeki şirketle iş ilişkisini gösteren 6 aydan eski olmayan CMR Belgesi ve Transit Refakat Beyannamesi (T1 veya T2),

– Varış ülkesindeki bir şirketten sürücünün işverenine davet mektubu veya iş ortaklığı belgesi.