Yangından Etkilenen Yerler Mücbir Sebep Hali İlan Edildi

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, 28 Temmuz 2021 tarihinden itibaren ülkenin çeşitli yerlerinde meydana gelen yangınlara ilişkin olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, Osmaniye ili Kadirli ve merkez ilçelerinde, Antalya ili Akseki, Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş, Manavgat ve İbradı ilçelerinde, Mersin ili Aydıncık ve Silifke ilçelerinde; Adana ili Aladağ, İmamoğlu, Karaisalı ve Kozan ilçelerinde, Muğla ili Bodrum, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Seydikemer ve Kavaklıdere ilçelerinde mücbir sebep hali ilan edilmesinin uygun bulunduğu bildirildi.

Bu kapsamda, söz konusu yerlerde yangın tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerin, bu mükellefiyetleri nedeniyle vergi kanunlarının uygulanması bakımından yangının başlangıç tarihi ila 1 Kasım 2021 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edildiği belirtildi.

Mücbir sebep hali süresince,
– verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerin verilme süreleri,
– bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri,
– yangın tarihinden önce tahakkuk etmiş ödeme süresi mücbir sebep hali ilan edilen süreye rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi,
– yangın tarihinden önce ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen ve vadesi mücbir sebep halinin başladığı tarihten sonrasına rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi
– 2021 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödeme süresi

Uzatıldı.

Buna göre, mücbir sebep halinin geçerli olduğu dönemde verilmesi gereken beyanname ve bildirimler 16 Kasım 2021 Salı günü sonuna kadar verilebilecek, bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergiler, yukarıda ifade edilen diğer vergi, ceza ve gecikme faizleri ile 2021 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksiti 30 Kasım 2021 Salı günü sonuna kadar ödenebilecek.

Bununla birlikte söz konusu yerlerde bulunan mükellefler tarafından, mücbir sebep hali süresi içerisinde verilmesi gereken 2021 yılı 2 nci geçici vergi beyannamesi verilmeyecek.

Ayrıca bu yerlerde bulunan vergi mükelleflerinin vergi borçları 16 Aralık 2021 Perşembe günü sonuna kadar başvuru yapmaları ve gerekli şartları da taşımaları kaydıyla faiz alınmaksızın 24 aya kadar taksitlendirilecek.

Ayrıntılı bilgilere bağlı olunan vergi dairesinden ulaşılabileceği ifade edildi.