AB İklim Yasası, AB Resmi Gazetesi’nde Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi

Nisan ayında AB üye devletleri tarafından gayrı resmi olarak kabul edilen İklim Yasası 24 Haziran 2021 tarihinde AB Parlamentosu’nda 203’e karşı 442 evet ve 51 çekimser oyla onaylandı. 30 Haziran 2021 tarihinde AB Konseyi tarafında da imzalanan antlaşma 9 Temmuz 2021 tarihli AB Resmi Gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın 2050 yılına kadar AB iklim nötr olma taahhüdü bağlayıcı bir yükümlülüğe dönüştü.

AB İklim Yasası’nın 2(3). Maddesi 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını azaltma hedefini 1990 seviyelerine kıyasla yüzde 40’tan en az yüzde 55’e yükseltme hedefini taşıyor. Bununla birlikte AB İklim Yasası’nın 5(2). Maddesi ile AB Komisyonu 30 Eylül 2023’e kadar ve daha sonra her beş yılda bir, AB’nin 2050 yılına kadar iklim nötr olma hedefine yönelik ulusal önlemlerin tutarlılığının yanı sıra tüm AB ülkeleri tarafından kaydedilen toplu ilerlemeyi değerlendirecek. Yasa ile ilerlemeyi izlemek ve Avrupa politikasının tutarlı olup olmadığını değerlendirmek için İklim Değişikliği Avrupa Bilimsel Danışma Kurulu kurulacak. AB İklim Yasası ayrıca adil ve kimseyi arkada bırakmadan geçiş sürecini tamamlamayı da taahhüt ediyor.

AB Komisyonu AB İklim Yasası’nın 2030 yılında yüzde 55 karbon emisyonlarını azaltma hedeflerine ulaşmak amacıyla 14 Temmuz 2021 tarihinde Fit for 55 isimli teklifi kabul ederek AB Parlamentosu’na onaya sundu.