Koronavirüs Tedbirlerinin Ticarete Etkileri

DTÖ Ticaret Politikası İnceleme Kurulunun toplantısında ele alınan raporda, salgın ile ilgili olmayan ticareti kısıtlayıcı yeni 56 tedbirin Ekim 2019 ortası ile Mayıs 2020 ortası arasında uygulandığı belirtiliyor. Bu tedbirler, tarife artışları, ithalat yasakları, ihracat vergileri ve daha sıkı ihracat gümrük işlemleri olarak belirtiliyor. Söz konusu ithalat kısıtlamalarının, Ekim 2012’den bu yana üçüncü en yüksek değer olduğu tahmini olarak 423,1 milyar ABD Doları değerinde işlem gören ürünü kapsadığı belirtiliyor. DTÖ tahminleri, 2009 yılından bu yana uygulanan ve halen yürürlükte olan ithalat kısıtlayıcı önlemlerin kümülatif ticaret kapsamının 1,7 trilyon ABD doları olduğunu gösteriyor. Bu rakam dünya ithalatının yüzde 8,7’sini oluşturuyor ve bu verilerin hem değer bazında hem de yüzdesel olarak 2009 yılından bu yana istikrarlı bir şekilde arttığı belirtiliyor.