Sultani Çekirdeksiz ve Mevlana Sofralık Üzümlerin Kesim ve İhraç Tarihi

Duyuruda, Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü başkanlığında oluşturulan “Sultani Çekirdeksiz Sofralık Üzüm Çeşidi ve Mevlana (Razaki Tipi) Sofralık Üzüm Çeşidinin Kesim İhraç Tarihlerinin Belirlenmesi Komisyonu” tarafından Manisa ve Denizli’ye bağlı ilçelerdeki emsal teşkil edecek bağlarda yapılan incelemeler sonucunda;

Sultani Çekirdeksiz Sofralık Üzüm çeşidinin;
– 05/08/2021 tarihinde kesimine,
– 06/08/2021 tarihinde ihracatına,

Mevlana (Razaki Tipi) Sofralık Üzüm çeşidinin;
– 11/08/2021 tarihinde kesimine,
– 12/08/2021 tarihinde ihracatına,
izin verilmesine karar verildiği bildirildi.