Mısır Üretici Kayıt Sistemi

Yazıda, Kahire Ticaret Müşavirliğinin yazısına atıfla, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’e iletilen yazıda, Mısır’da 2016 yılından bu yana belli bazı ürünlerde 2016/43 sayılı Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Kararına istinaden uygulanan Üretici Kayıt Sistemine ilişkin Mısır Resmi Gazetesi’nin 21.06.2021 tarihli ve 138 (mükerrer B kodlu) sayılı nüshasında Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanlığının 16.06.2021 tarihli ve 2021/273 sayılı Kararının yayımlandığı belirtildi.

Yazının devamında, bahse konu Karar ile 2016/43 sayılı ve 2019/44 sayılı (2016/43 sayılı Karar 25 satırlık listeye 4 yeni satır eklenerek ürün yelpazesinin genişletilmesine dönük Karar) Kararların örneği listelerde yer alan ürünlerin sökülmüş haldeki parçalarının ithalatının yasaklandığı bildirildi. Bu tür ürünleri üreten fabrikalar ile Mısır İhracat ve İthalat Kontrol Genel İdaresine (GOEIC) kayıtlı markaların onaylı servis ve bakım merkezlerinin üretim süreçlerinin getirdiği zorunlu hallerin istisna tutulduğu aktarıldı.

Bununla birlikte, Kararda yürürlük tarihi olarak yayımlandığı günün ertesi günü belirtilmiş olmakla birlikte Kahire Ticaret Müşavirliğine şifahen ulaşan bilgiye göre, söz konusu Kararın henüz yürürlüğe girmemiş olduğu, yaklaşık 6 ay sonra yürürlüğe girmesi ile ilgili çalışmalar yapıldığı bildirildi.

İlgili Karara ulaşmak için tıklayınız.

İlgili yazıya ulaşmak için tıklayınız.