Duvar Kağıdı Ek Mali Yükümlülük Muafiyeti İçin Tarife Kontenjanı Uygulama Tebliği Çıktı

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ
(Tebliğ No: 2021/6) yer aldı.

Tebliğ ile 4814.20.00.00.00, 4814.90.10.00.00 ve 4814.90.70.10.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan eşyanın ithalatında 4247 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Duvar Kâğıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar kapsamında, ek mali yükümlülük şeklinde uygulanan korunma önleminden muafiyet sağlanması için açılan tarife kontenjanının usul ve esaslarını belirlenmesi amaçlanıyor.

Buna göre; Tarife kontenjanı taleplerine ilişkin başvurular, Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) internet sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan E-İmza Uygulamaları altındaki “E-imza Uygulamalarına Giriş” bölümünde bulunan “İthalat İşlemleri” kısmında elektronik imza ile yapılabilecek.

Dağıtım
Tarife kontenjanı, İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Kararın 4 üncü maddesi çerçevesinde, talep toplama yöntemiyle dağıtılacak.

Tarife kontenjanı başvuru döneminin başlangıç tarihinden itibaren ilk 5 (beş) iş günü içerisinde yapılan başvurularda talep edilen toplam miktarın başvuru konusu ülke veya gümrük bölgesi için açılmış toplam tarife kontenjanı miktarını aşması durumunda, tarife kontenjanı kontenjanın eşit şekilde tahsis edilmesi şeklinde karşılanabilecek.

Yapılan başvurularda talep edilen miktarın açılmış olan tarife kontenjanı miktarını aşmaması durumunda, tarife kontenjanı miktarı başvuru sahibi firmalara talepleri doğrultusunda dağıtılacak. Kalan tarife kontenjanı, başvuru sırasına göre ilk gelen ilk alır yöntemiyle dağıtılacak. Başvuru sırasının belirlenmesinde “İthalat İşlemleri” başvuru tarih ve numarası esas alınacak.

Bir ithal lisansında verilebilecek tarife kontenjanı miktarı 10 tonu geçemeyecek. Bir ithal lisansı sadece bir ülke veya gümrük bölgesi için düzenlenebilecek.

Bir başvuru sahibi adına yeni ithal lisansı düzenlenebilmesi için söz konusu başvuru sahibi adına Tebliğ kapsamında en son tahsis edilen ithal lisansının belge tarihi üzerinden en az 30 gün geçmiş olması ve daha önce düzenlenen ithal lisansı kapsamındaki eşyanın tüm ithalat işlemlerinin tamamlanmış olması gerekiyor.

Resmi Gazete için tıklayınız.
Tebliğ eki için tıklayınız.