Demir ve Çelikten Dikişsiz Çekme Borular İçin NGGS Açıldı

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/40) yer aldı.

Tebliğ ile yerli üretici tarafından yapılan başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 73.04 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan ve tam listesi Ek’te verilen “demir (dökme demir hariç) ve çelikten dikişsiz çekme borular” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesi amaçlanıyor.

Mevcut Önlem

ÇHC menşeli 73.04 GTP altında yer alan “demir (dökme demir hariç) ve çelikten dikişsiz çekme borular” ürününe yönelik İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/35) ile üretici/ihracatçı firma bazında 100 ABD doları/ton ile 120 ABD doları/ton arasında değişen tutarlarda dampinge karşı kesin önlemler yürürlüğe konulmuştu.

Resmi Gazete için tıklayınız.
Tebliğ eki için tıklayınız.