Belarus’ta Gümrük Mevzuatında Değişikler Yapıldı

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan habere göre, 19 Temmuz tarihli 121-3 sayılı Kanun, gümrük düzenlemesinin bazı yönleri değiştirildi.

Kanunun yapısı Avrasya Ekonomik Bölgesi (EAEU) Gümrük Kodunun yapısına uygun hale getirildi.

Kanun, gümrük idarelerinin temel görev ve haklarına, eşyanın gümrük işlemlerine tabi tutulmasına ve gümrük kontrolünün yürütülmesine ilişkin hükümlere açıklık getirdi.

İhracat eşyasının gümrük kontrol bölgelerine yerleştirilmemesi ihtimalinin öngörüldüğü, gümrük transit gümrük işlemlerinin tamamlanmasından sonra ilgililerin uygulanan gümrük damga veya mühürlerinin çıkarılması için gümrük idaresinden izin alma yükümlülüğünün ortadan kaldırıldı ve uygun gümrük prosedürüne tabi tutulan serbest gümrük bölgelerinin ayrı parselleri veya onlardan yapılan malların taşınması için Serbest Bölge sakinleri gümrük makamlarını bilgilendirme ve onlardan izin alma zorunluluğunun dışında tutuldu.

EAEU Gümrük Kanunu’nun ilgili kayıtlardan hariç tutma gerekçesi olarak belirttiği ihlallerin varlığında, gümrük alanında faaliyet gösteren kişiler için faaliyetlerin durdurulması uygulaması genişletildi. Buna göre, ihlalleri ortadan kaldıran tüzel kişiler kısa sürede faaliyetlerine devam edebilecekken, kayıtttan çıkarıldıklarında yeniden dahil etme prosedürüne geçmeleri gerekmekte.
KDV’nin ertelenmesi veya taksitlendirilmesi konularına yaklaşımlar sistematize edildi. Erteleme veya taksitlendirme süresi 6 aya çıkarıldı.

Navigasyon cihazlarının kullanım imkanı öngörüldü.

Kanun yayımlanmış ve 25 Temmuz’da yürürlüğe girdi.