Avustralya’nın Khapra Böceği İle Mücadele Tedbirleri Kapsamında Yapılacak İthalat İşlemleri

Yazıda, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nün yazısına atıfla, İhracat Genel Müdürlüğü’nün önceki yazılarında konusu Avustralya’nın “khapra beetle” böceği ile mücadele tedbirleri kapsamında Sidney Ticaret Ataşeliğinin yazısına atıfla; Avustralya Tarım, Su ve Çevre Bakanlığı tarafından 16 Temmuz 2021 tarihinde yayınlanan 153-2021 sayılı Duyuru ile “khapra beetle” böceği ile mücadele amacıyla alınan acil tedbirlerin topluca görülebileceği internet sayfasının yeniden düzenlendiği belirtilerek, söz konusu tedbirlere https://www.agriculture.gov.au/pestsdiseases-weeds/plant/khapra-beetle/urgent-actions adresinden ulaşılabileceği bildirildi.

Diğer taraftan, önceki yazılarda söz konusu tedbirlerin 3. aşaması olarak hedef riskli ülkelerden gönderilecek yüksek riskli ürünlerin sevkiyatı öncesinde arındırma işleminden geçirilmesinin öngörüldüğü ancak henüz uygulamaya geçilmediğine değinildi.

Bu çerçevede, 153-2021 sayılı Duyuru ile 3. Aşama kapsamında Eylül 2021’den itibaren ticari yollardan ithal edilen yüksek riskli bitkisel ürünler için yeni ithalat koşullarının başlayacağı, bu koşulların LCL (Konteyner Yükünden Daha Az) ve FCL/FCX (Tam Konteyner Yükü/Tam Konteyner Konsolide) dahil olmak üzere hava taşımacılığı ve deniz taşımacılığı için geçerli olacağı, ekimlik tohumlar ile araştırma amacıyla ithal edilen navlun değeri düşük (1000 Avustralya Dolarından az) ürünlerin istisna tutulacağının ilan edildiği belirtildi.

3. Aşama ile Türkiye dahil olmak üzere hedef riskli ülkelerden Avustralya’ya ithal edilecek yüksek riskli ürünlerin sevkiyatı öncesinde;
• Metil bromür fumigasyonu (Methyl Bromide Fumigation),
• Isıl işlem (Heat Treatment)
• (Alternatif arındırma seçenekleri üzerinde de çalışıldığı ifade edildi.)yöntemlerinden birisi kullanılarak işlemden geçirilmesi,

Ayrıca, ithalat sırasında,
• Arındırma işlemine ilişkin sertifika ile,
• Bitki Sağlığı Sertifikasının,
da sunulmasına ilişkin tedbirlerin de Eylül 2021 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanacağına, Navlun değeri düşük (1000 Avustralya Dolarından az) yüksek riskli ürünlerin ithalatına da;
• Avustralya’daki bir işletmenin ticari kullanım amacıyla ithal etmesi ile,
• Yukarıda belirtilen ilgili arındırma veya tetkik şartlarını karşılaması,
halinde izin verileceğine vurgu yapıldı.

Arındırma işleminin Bakanlıkları tarafından onaylanmış olan ve https://www.agriculture.gov.au/import/before/prepare/treatment-outside-australia/offshore-treatmentproviders#turkey adresinde belirtilen geçerli bir hizmet sağlayıcı tarafından yapılması ve arındırma işleminin uygulandığı tarihten başlayarak ürünlerin sevkiyatının 21 gün içerisinde yapılmış olması gerektiğinin altı çizilerek, bu çerçevede 153-2021 sayılı Duyuru metnine Bakanlığın https://www.agriculture.gov.au/import/industry-advice/2021/153-2021 adresinde, yeni uygulamaya girecek olan tedbirlerin detaylarının ise https://www.agriculture.gov.au/pests-diseasesweeds/plant/khapra-beetle/high-risk-plant-products adresinde yer aldığı iletildi.

Diğer taraftan, Sidney Ticaret Ataşeliğinin bir diğer yazısında ise; Ticaret Bakanlığı tarafından 2 Ağustos 2021 tarihinde yayınlanan 163-2021 sayılı bir diğer Duyuru ile “khapra beetle” böceği ile mücadele amacıyla alınan acil tedbirlerin topluca görülebileceği https://www.agriculture.gov.au/pestsdiseases-weeds/plant/khapra-beetle/urgent-actions adresindeki sayfada “istisna tutulan” ürünler listesinin güncellendiği, bu kapsamda 2 Ağustos 2021 veya bu tarihten sonra ihraç edilecek;

• Malzemenin doğası orijinal ham formundan dönüştürülecek şekilde termal olarak işlenmiş, ticari olarak hazırlanmış ve paketlenmiş ürünler,
• Ticari olarak öğütülmüş veya toz, un veya pul haline getirilmiş ve 25 kg’dan daha az torbalarda paketlenmiş ürünler, (Bu ürünler, zorunlu arındırma işlemine tabi olmamakla birlikte ticari sevkıyatlarda, khapra böceği bulunmadığını doğrulayan bir bitki sağlığı sertifikasının bulunması gerekmektedir),
• Ticari olarak hazırlanmış ve perakende amaçlı paketlenmiş kahvaltılık tahıllar, hazır tahıl içecek karışımları, kuskus yemek karışımları ve atıştırmalık yiyecekler,
• Ticari olarak hazırlanan ve perakende ambalajlanan fırıncılık ve ekmek karışımları (bütün tohumlular dahil),
Tohumlu veya çekirdeksiz ticari olarak hazırlanmış ve paketlenmiş bitki çayları (gevşek yaprak ve çay poşetleri dahil). ürünlerinin “yüksek riskli” olarak değerlendirilmeyeceğinin belirtildiği ifade edilmekte olup, 163-2021 sayılı Duyuru metninin https://www.agriculture.gov.au/import/industry-advice/2021/163-2021 adresinde yer aldığı belirtildi.

İlgili yazı için tıklayınız.